U Travniku održana edukacija za prosvjetne radnike i odgajatelje na temu „Integrisanje smanjenja rizika u situacijama prirodnih i drugih nesreća u nastavne i vannastavne aktivnosti za djecu u odgojno obrazovnim ustanovama“

U Travniku 11-12.10.2021. održan trening za prosvjetne radnike iz osnovnih škola „Mehurići“ Travnik, „Fra. Marjan Šunjić“ Stojkovići Novi Travnik, Katolički školski centar “Petar Barbarić” – Osnovna škola Travnik, „Turbe“ Travnik, „Treća osnovna škola“ Oborci Donji Vakuf te predškolske ustanove JU „Obdanište“, Travnik.

Učesnici treninga su imali priliku da kroz praktične primjere nauče mnogo na temu „Integrisanje smanjenja rizika u situacijama prirodnih i drugih nesreća  u nastavne i vannastavne aktivnosti za djecu u osnovnim školama“, te upoznati se sa metodološkim okvirom i smjernicama za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama i da steknu znanja o tome kako pripremiti i provesti edukaciju sa učenicima i djecom kroz postojeće nastavne i vannastavne aktivnosti iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa sa posebnim fokusom na različite teme kao što su klimatkse promjene, epidemije/pandemije, požar, poplava, zemljotres itd. Poseban dio koji je obrađen sa učesnicima se odnosio na načine prilagodbe ove tematike kada je u pitanju rad sa djecom sa različitim poteškoćama u razvoju.