Održana konferencija “Škole kao zelene zone”

📌📌🌏🌏“Imamo jednu planetu Zemlju i o njoj trebamo da se brinemo” poručeno je na današnjoj konferenciji “Škole kao zelene zone” koja se održala u Sarajevu.

👉Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta “Škole kao zelene zone – Povećanje spremnosti na klimatske promjene u obrazovnom sektoru u BiH” koji se u protekle dvije godine realizovao u deset škola na području Sarajevskog kantona. Nastavnici i učenici iz projektnih škola su prezentirali dječje radove sa radionica koje su pokrivale teme od zaštite okoliša do klimatskih promjena.

👉Tokom konferencije učenici su imali priliku postavljati pitanja o zagađenju, odlaganju otpada, reciklaži te kako čuvati našu planetu. Ova pitanja su predstavljena na posebnom panelu na kojem su učestvovali predstavnici vlasti, nevladinog sektora i kompanija koje se bave odvozom i reciklažom otpada.

Ovom prilikom se zahvaljujemo na učešću Federalno ministarstvo okoliša i turizma, KJKP RAD Sarajevo, EkoPak, UNDP Bosnia and Herzegovina i Adli Kahrić – mladoj naučnici.

Posebno hvala nastavnicima i učenicima iz svih projektnih škola:

U nastavku možete pogledati slike i snimak sa konferencije