13 .Oktobar – Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa

📌📌Na Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, vrijedi podsjetiti se zašto je važno jačati sposobnosti djece, ali i odraslih da se zaštite u slučaju prirodnih i ostalih nesreća.

👉👉Jedan od najvažnijih ciljeva obilježavanja ovog dana je educirati zajednice o rizicima koje nose katastrofe i pripremiti ih za preživljavanje prirodnih opasnosti i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem. Pored prirodnih opasnosti ili hazarda kao što s poplave, požari, zemljotresi, epidemije/pandemije, jedan od najozbiljnijih izazova s kojima se naš svijet suočava danas su klimatke promjene. Sve veći uticaj klimatskih promjena i dalje upućuju na važnost kontinuiranog rada na smanjenju rizika i izgradnju otpornosti od katastrofa kao i izradu što efikasnijih procjena, planova te donošenje mjera kojima bi se smanjio uticaj raznih hazarda za djecu.

👉👉Dugi niz godina, Save the Children radi sa lokalnim zajednicama i školama na podizanju njihove otpornosti na katastrofe, dok u posljednje dvije godine provodi program razvijanja svijesti najmlađih o zaštiti okoliša, reciklaži I upravo o klimatskim promjenama.

👉Dobro upravljanje rizikom od katastrofe možete mjeriti u spašenim životima, smanjenom broju ljudi pogođenih katastrofom i smanjenim ekonomskim gubicima. Klimatska kriza nam govori da trebamo jasnu viziju, planove i kompetentne, ovlaštene institucije koje djeluju na temelju naučnih dokaza za javno dobro. Trebamo biti svjesni hazarda, te kroz kontinuirane edukacije ojačati kapacitete svih segmenata društva kako bi umanjili stepen ranjivosti I na taj način smanjili rizike od katastrofa.

Save the Children preporučuje web platformu www.otporninakatastrofe.ba gdje se mogu naci razliciti edukativni materijali, smjernice, posteri i drugi dokumenti koji su namjenjeni svim obrazovnim i drugim radnicima koji se bave oblašću smanjena rizika od katastrofa sa ciljem jačanja kapaciteta i edukacijom u ovoj oblasti.

Pogledajte i naš video o pokaznim vježbama na kojima su se djeca u osnovnim školama mogla više upoznati sa hazardima i temama kao što su klimatske promjene, epidemije/pandemije, požari, zemljotres, poplave, klizišta, ekstremne temperature i kako postupiti u slučajevima istih.