Mission & Values

Home Brošure

BROŠURE

Nizak stepen pripremljenosti nadležnih institucija na svim nivoima vlasti, kao i samog stanovništva, rezultirao je velikom materijalnom štetom, ostavljajući mnoge porodice bez domova.

BROŠURE

Za sigurnost svakog djeteta

BROŠURE

Disaster Resilience is Built Through Knowledge

BROŠURE

PAZI MINE!!! WATCH OUT, MINES!!!

BROŠURE

O korona virusu

PDF Dokumentacija

BROŠURE

Da li trebam nositi...

PDF Dokumentacija