Our History

Home Korisni materijali i adrese

Inter-Agency Network for Education in Emergencies, INEE

MINIMALNI STANDARDI OBRAZOVANJA: Pripremljenost, Intervencija, Oporavak

Kao Međuagencijska mreža za obrazovanje u vanrednim situacijama (InterAgency Network for Education in Emergencies, INEE) naš cilj je da budemo otvorena globalna mreža članica koje zajednički rade unutar humanitarnog i razvojnog okvira kako bi svim ljudima osigurale pravo na kvalitetno i sigurno obrazovanje u vanrednim situacijama i oporavak nakon krizne situacije.

blank image

Smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u obrazovno-vaspitnim ustanovama - Priručnik Srbija

Dragi nastavnici 
Ovaj priručnik ima za cilj da vam pomogne u radu sa učenicima na temu
bezbednosnog postupanja u situacijama elementarnih nepogoda.
Kao što i sami znate, elementarne nepogode ne možemo uvek da
predvidimo – uglavnom se dešavaju iznenada, mogu nas zateći bilo gde i u
bilo koje doba dana.

DRR – Priručnik Srbija – PDF

blank image

Metodološko uputstvo za realizaciju programa: OBRAZOVANJE U OBLASTI VANREDNIH SITUACIJA

Metodološko uputstvo za realizaciju programa: OBRAZOVANJE U OBLASTI VANREDNIH SITUACIJA razvijeno je u okviru projekta „Pripremljenost za katastrofe i smanjenje rizika od katastrofa“, koji je realizovan u partnerstvu Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za vanredne situacije, Zavoda za školstvo i UNICEF‐a, uz finansijsku podršku OFDA/USAID‐a.

Metodološko uputstvo za realizaciju programa – PDF

blank image

Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015–2030.

Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015–2030. usvojen je na Trećoj svjetskoj konferenciji UN-a koja je održana u Sendaiju, Japan, 18. marta 2015. godine. Nastao je kao rezultat konsultacija koje su započele u martu 2012. godine i međuvladinih pregovora od jula 2014. godine do marta 2015. godine, uz podršku Ureda Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa a na zahtjev Generalne skupštine UN-a.

Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija – PDF

blank image

UNISDR terminologija

Cilj Terminologije Međunarodne strategije Ujedinjenih nacija za smanjenje katastrofa (engl. UNISDR) jeste promovirati zajedničko razumijevanje i zajedničku upotrebu pojmova u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i pomoći vlastima, praktičarima i javnosti u njihovim naporima na smanjenju rizika od katastrofa.

UNISDR terminologija 2009 – PDF

blank image

Zaštita i spasavanje u predškolskim ustanovama u RS-u

Prirodna katastrofa je događaj hidrometeorološkog, geološkog ili biološkog porijekla uzrokovan djelovanjem prirodnih sila kao što je poplava, vatra, zemljotres, snježne padavine lavine, epidemije zaraznih bolesti i druge, a predstavlja neposrednu ili ozbiljnu opasnost za ydravlje i život ljudi, materijalnih dobara i životne sredine

 

Zaštita i spasavanje u predškolskim ustanovama u RS-u – PDF

blank image

Naučimo kako da se zaštitimo od prirodnih katastrofa

Cilj ove brošure je da obrazovnoj zajednici i djeci pruži inovativno i interaktivno sredstvo za upravljanje rizikom. Zemljotresi, poplave, klizišta, epidemije i dr. prirodne su pojave koje se javljaju kroz cijelu historiju čovječanstva.

Naučimo kako da se zaštitimo od prirodnih katastrofa

blank image

Igrice Zemlja rizika

“ZEMLJA RIZIKA” je edukativna igra iz koje učimo o spriječavanju prirodnih nesreća i kako se od njih zaštititi. Ova igra nosi poruke koje ti pomažu da shvatiš na koji način možeš umanjiti posljedice katastrofa i šta te može izložiti još većoj opasnosti.

Igrice Zemlja rizika

Kartice upitnik

Kartice uskličnik

blank image

Mali Vatrogasci

Zaštita od požara i vatrogastvo je stručna i humana djelatnost od posebnog društvenog interesa. Zaštita od požara i vatrogastvo ima funkciju zaštite osnovnih ljudskih prava, pravo na život i materijalna dobra.

Mali vatrogasci

blank image

Metodičko didaktička obuka

Ovo je neobavezujući dokument čija se primjena preporučuje u izvođenju obuke djece iz oblasti zaštite od požara. Dokument je izrađen uz podršku organizacije “Save the Children” i u njegovoj izradi su učestvovali predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikt BiH i članovi udruženja za zaštitu od požara i zaštitu okoliša/životne sredine “Mali vatrogasci”.

Metodičko didaktička obuka

blank image

Porodični priručnik za ponašanje u slučaju prirodnih ili drugih nesreća

Priručnik je izrađen s namjerom da na jednostavan i pristupačan način pruži osnovna uputstva za ponašanje stanovništva u slučaju prirodnih ili drugih nesreća. Posebno je važno preventivno djelovati, odnosno izvršiti pripreme prije nego što se nesreća desi kako bi njene štetne posljedice po živote ljudi i materijalna dobra bile svedene na najmanju moguću mjeru.

Porodični priručnik

blank image

Evakuacija iz škole u slučaju požara

Evakuacija iz škole u slučaju požara

blank image

Zemljotres u školi

Saznaj što više o zemljotresu i o tome šta treba uraditi ako do njega dođe. Uz podršku učiteljice ili učitelja upoznajte se sa planom za izvanredne situacije.

Zemljotres u školi

blank image

Smanjivanje rizika od katastrofa - Priručnik za djecu i odrasle, Caritas BiH

“Ne možemo eliminirati katastrofe, ali možemo ublažiti rizike. Možemo smanjiti štetu, i sačuvati živote” Ban Ki-moon – generalni tajnik Ujedinjenih Nacija

Priručnik za djecu i odrasle

blank image

Safe Back to School - A practitioners guide

The global COVID-19 pandemic has led to unprecedented levels of disruption to education, impacting over 90% of the world’s student population: 1.54 billion children, including 743 million girls.

Safe Back to School – A practitioners guide

blank image

Framework for Reopening Schools with UNHCR

Global school closures in response to the COVID-19 pandemic present an unprecedented risk to children’s education, protection and wellbeing. The United Nations Secretary-General António Guterres recently called on governments and donors to prioritize education for all children, including the most marginalized, and the Global Education Coalition was established to support governments in strengthening distance learning and facilitating the reopening of schools.

Framework for Reopening Schools with UNHCR

blank image

Razbijači stresa

Zatvaranje škola, oboljeli prijatelji i članovi porodice, izolacija kod kuće – svi ovi i mnogi drugi faktori mogu uzrokovati tjeskobu i stress kod djece tokom pandemije COVID-19.

Razbijači stresa

blank image

Dečije reakcije na krizu

Znaci straha od toga da će se događaj ponoviti zabrinutost da će oni koje vole, ili oni sami, biti povređeni ili da će biti razdvojeni od najbližih

Dečije reakcije na krizu

blank image

Platforma za smanjenje rizika od katastrofa

Kao  članica Ujedinjenih nacija, Bosna i Hercegovina je u skladu sa zaključcima „Svjetske konferencije o smanjenju rizika od katastrofa“ UN–a, održane u januaru 2005. godine u Kobeu u Japanu bila obavezna uspostaviti platformu za smanjenje rizika od katastrofa.

Platforma za smanjenje rizika