Naše najnovije vijesti

Ko smo mi

Organizacija Save the Children je na prostorima sjeverozapadnog Balkana prisutna od završetka četverogodišnjeg nasilnog sukoba koji je okončan 1996.Naša misija je da podstičemo inovativne pomake u načinu na koji se svijet odnosi prema djeci i da postižemo trenutne i trajne promjene u njihovim životima.

O projektu

Naša vizija je svijet u kojem svako dijete ostvaruje pravo na život, zaštitu, razvoj i učešće.

Save the Children vjeruje da svako dijete zaslužuje budućnost. U zemljama sjeverozapadnog Balkana radimo svaki dan kako bismo za djecu osigurali zdrav početak života, priliku za učenje i zaštitu od nasilja. Kada se pojave krize i kada su djeca najranjivija, mi smo uvijek među prvima koji dođu pomoći i među posljednjima koji odlaze. Mi osiguravamo da se odgovori na specifične potrebe djece i da se njihov glas čuje. Postižemo dugotrajne rezultate za milione djece, uključujući onu djecu do koje je najteže doći. Dajemo sve od sebe za djecu – svaki dan i u vrijeme kriza – transformišući njihove živote i budućnost koja je pred nama.

Smjernice za rad sa djecom sa poteškoćama

Omogućite djetetu da bude dio grupe sa kojom radite na način na koji ono može. Podstičite ga na aktivnosti koje njemu odgovaraju i za koje pokazuje interes.

KAKO PRIMIJENITI PROGRAM DRR U RADU SA DJECOM SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

KAKO PRIMIJENITI PROGRAM DRR U RADU SA DJECOM SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Da biste uopće mogli razmišljati o načinima uključivanja djeteta sa poteškoćama u razvoju u rad, prvo trebate upoznati koje su njegove sposobnosti i karakteristike te upoznati način na koji ono najbolje funkcioniše.

IZVRŠITE POTREBNA PRILAGOĐAVANJA

IZVRŠITE POTREBNA PRILAGOĐAVANJA

Postaviti adekvatne taktilne površine i oznake u školskim prostorijama, trake u boji uz rubove stepenica ili uz zidove, površine različitih struktura koje označavaju promjenu smjera ili smjer evakuacije, rukohvate sa obje strane stepeništa.

Edukativni materijali

Za odgojno obrazovne ustanove, Za podizanje svijesti, Međunarodni dokumenti

Video zapisi

Brošure

Škole otporne na katastrofe

Za sigurnost svakog djeteta

Neki od naših partnera