Mission & Values

Home O nama

O nama

Save the Children vjeruje da svako dijete zaslužuje budućnost. U zemljama sjeverozapadnog Balkana radimo svaki dan kako bismo za djecu osigurali zdrav početak života, priliku za učenje i zaštitu od nasilja. Kada se pojave krize i kada su djeca najranjivija, mi smo uvijek među prvima koji dođu pomoći i među posljednjima koji odlaze. Mi osiguravamo da se odgovori na specifične potrebe djece i da se njihov glas čuje. Postižemo dugotrajne rezultate za milione djece, uključujući onu djecu do koje je najteže doći. Dajemo sve od sebe za djecu – svaki dan i u vrijeme kriza – transformišući njihove živote i budućnost koja je pred nama.

O PROJEKTU

Program smanjenja rizika od katastrofa (DRR)

Prirodne nesreće koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu (BiH) i Srbiju tokom 2014. godine, uzrokujući ogromnu materijalnu štetu i direktno ugrožavajući preko 3 miliona osoba u ove dvije zemlje, osvijestile su relevantne aktere o potrebi unaprijeđenja sistema zaštite i pripremljenosti, kako bi se umanjili gubici u slučajevima prirodnih i drugih nesreća. Nakon aktivnog angažmana na pružanju pomoći ugroženima u poplavama i klizištima iz 2014. godine, Save the Children se fokusirao na programe smanjenja rizika od katastrofa (eng. Disaster Risk Reduction – DRR).

 

DRR program Save the Children-a do sada se proveo u nekoliko opština u BiH: Gradačac, Šamac, Maglaj, Srebrenica, Sanski Most, Brčko Distrikt u BiH, Olovo, Zavidovići, Ilijaš i Vogošća te u Srbiji u opštini Obrenovac. Tokom 2020. godine, programom su obuhvaćene opštine Travnik i Novi Travnik.

 

Kroz ove projekte, Save the Children se fokusira na rad sa ključnim akterima u lokalnim zajednicama, koji prvi reaguju u slučajevima prirodnih i drugih nesreća, kako bi osigurali da su adekvatno edukovani, imaju kapacitete i uspostavljene procedure za brzu reakciju. Ovi ciljevi postižu se kroz razvoj i provođenje planova zaštite i spašavanja koji uključuju jasne protokole i standardne operativne procedure za zaštitu djece u vanrednim situacijama na lokalnom nivou.