LETAK: “O KORONA VIRUSU”

Djeca svakodnevno čuju termin “Korona virus”. Odrasli im govore  da češće peru ruke, izbjegavaju gužve, provode što više vremena kod kuće. Da bi djeca razumjela šta je to korona virus i šta mogu uraditi tokom pandemije kreiran je letak “O korona virusu”. Letak na jednostavan i praktičan način u potpunosti prilagođen djeci  objašnjava kako se ponašati u  svakodnevnim situacijama koje su rizične kada je riječ o Korona virusu. 

PREUZMI LETAK