Donirani mjerači kvalitete zraka za OŠ Stari Ilijaš (Ilijaš) i OŠ Mirsad Prnjavorac (Vogošća)

U okviru projekta “Škole kao zelene zone – povećanje spremnosti na klimatske promjene u obrazovnom sektoru u BiH“, u osnovnim školama „Stari Ilijaš“ (Ilijaš) i „Mirsad Prnjavorac“ (Vogošća), koje su učestvovali u ovom projektu, pored ostale korisne opreme kao što su kante za prikupljanje i odvajanje otpada, donirani su i mjerači / detektori kvalitete zraka sa monitorima.

Mjerači/detektori kvaliteta zraka su instalirani u školama kako bi djeca ali i osoblje škola moglo u svakom trenutnku znati nivo zagađenosti zraka oko svoje škole te poduzeti određene korake u cilju smanjenja uticaja istog na zdravlje kao što je smanjivanje izlazaka djece, nošenje odgovarajućih zaštitnih maski ili uključivanje prečišćivaća zraka, a posebno u zimskom periodu kada u Kantonu Sarajevo, vrijednosti zagađenosti zraka znaju biti veoma visoke pa i rizične tj opasne po zdravlje. Pored škola koje imaju i monitore za praćenje kvalitete zraka, podaci sa ovih mjerača su dostupni i za cijelu lokalnu zajednicu na web stranici https://map.purpleair.com/ na kojoj se svi građani općina Vogošća i Ilijaš mogu informisati o nivou kvalitete zraka i podzeti određene zaštitne mjere u cilju spriječavanja ozbiljnih posljedica po zdravlje.

U narednom periodu, u osnovnim školama „Stari Ilijaš“ (Ilijaš) i „Mirsad Prnjavorac“ (Vogošća), u okviru projekta je planirana i kupovina određenog broja prečišćivača zraka koji će još dodatno omogućiti djeci i osoblju ovih škola da udišu čist zrak te tako sačuvaju svoje zdravlje.