Vebinar: “Deca i klimatske promene: kako da podržimo decu da ostvare svoje pravo na zdravu životnu sredinu

Kršenje prava deteta na zdravu životnu sredinu ima ozbiljne posledice po život dece. Svake godine između 1.7 i 5.9 miliona smrtnih slučajeva dece uzrasta do pet godina života povezano je sa zagađenjem životne sredine. Klimatske promene, izazvane nemarom prema životnoj sredini, među glavnim su uzročnicima prirodnih nepogoda, koje najčešće rezultiraju katastrofama, ugrožavajući živote i budućnost dece širom planete. Sve su učestalije migracije dece i odraslih čiji su životi na kocki usled poplava, suša, ciklona i ozbiljnih kriza resursa.  

Ako se pristup klimatskoj krizi ne promeni, današnja deca živeće u svetu u kojem ima čak dva puta više suša, tri puta više poplava, tri puta više propalih useva, i čak sedam puta više toplotnih talasa.

Kako da, kao profesionalci, organizacije i institucije koje rade sa decom, podržimo decu da se izbore za svoje pravo na zdravu životnu sredinu i budućnost? U okviru ovog vebinara predstavićemo nekoliko važnih inicijativa i resursa koji nam mogu pomoći da formulišemo svoje pristupe u odgovoru na jedan od ključnih izazova za svet u kojem živimo.

Govornice/i:

  • Jasmina Miković, Direktorka Centra za prava deteta, Beograd, Srbija
  • Una Ljiljak, članica DX Kluba, Centra za prava deteta, Beograd, Srbija
  • Bogdan Krasić, Programski direktor, Balkans Migration and Displacement Hub, Beograd, Srbija
  • Dragan Ličanin, Emergency preparedness and response specialist, Bosna i Hercegovina

Vebinar je održan 09.02.2021.