„Save the Children“ i Općine Travnik i Novi Travnik potpisali Memorandume o razumijevanju

Zvono zvoni, ne paničite!

Škole otporne na katastrofe naš su dugoročni cilj na kojem u ovoj godini radimo sa općinama Travnik i Novi Travnik. Tim povodom su direktorica Save the Children za sjeverozapadni Balkan Andrea Žeravčić i Načelnici općina Travnik i Novi Travnik potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim utvrđuju aktivnosti u ovoj oblasti na području ovih općina.

Tako će se sa lokalnim vlastima i četiri osnovne škole (p odvje sa područja svake općine) raditi na procjenama rizika i izradi planova za postupanje u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa, provoditi praktične vježbe evakuacije i druge edukativne aktivnosti sa osobljem i učenicima škola obuhvaćene projektom, a ujedno će škole dobiti i novu opremu za smanjenje rizika od katastrofa.


#Travnik #SBK #DRR #otporninakatastrofe