Promotivni video pokaznih vježbi / simulacija evakuacija u osnovnim školama „Travnik i „Nova Bila“ iz Travnika te „Novi Travnik“ i „Safvet beg Bašagić“ iz Novog Travnika

Globalna pandemija virusa COVID-19 , ali i uticaj klimatskih promjena nas podsjećaju na sve veću važnost kontinuiranog rada na smanjenju rizika od katastrofa i izgradnju otpornosti, te izradu što efikasnijih planova reagovanja za vrijeme vanrednih situacija.

Početkom 2020. godine Save the Children je počeo sa implementacijom projekta „RELOC –Izgradnja otpornosti na prirodne i druge nepogode u oblasti obrazovanja i lokalnim zajednicama – faza 2“ u općinama Travnik i Novi Travnik, te u osnovnim školama „Travnik i „Nova Bila“ iz Travnika te „Novi Travnik“ i „Safvet beg Bašagić“ iz Novog Travnika, u kojima započinje na izgradnji otpornosti na prirodne i druge nepogode.

Cilj ovog projekta je povećanje otpornosti lokalnih zajednica i obrazovnih ustanova kako bi se bolje pripremili i bili u stanju nositi se sa posljedicama prirodnih opasnosti i drugih hazarda. Video prikazuje pokazne vježbe / simulacije evakuacija u osnovnim školama koje su se organizovale u ovim općinama.