Organizovane pokazne vježbe/simulacije evakuacija u slučaju požara

Pokazne vježbe/simulacije evakuacija u slučaju požara s ciljem smanjenja rizika od prirodnih nesreća i drugih katastrofa su proteklih dana organizovane u OŠ Mehurići, OŠ “fra. Marjan Šunjić” Stojkovići, KŠC “Petar Barbarić” Travnik, OŠ Turbe, Trećoj osnovnoj školi u Oborcima te u JU Obdanište u Travniku u saradnji sa TVJ Travnik, Vatrogasnom Jedinicom Novi Travnik, Vatrogasnom jedinicom Donji Vakuf te Crvenim križem Travnik i Donji Vakuf.

Cilj ovih vježbi je unapređenje kapaciteta obrazovnih ustanova u oblasti smanjenja rizika od katastrofa te njihove otpornosti u kriznim situacijama izazvanim prirodnim nesrećama i drugim katastrofama. Vježbe su omogućile djeci, predstavnicima škola i vrtića da praktično primjene stečena znanje kako postupati u hitnim situacijama, kao i na koji način raditi sveobuhvatno planiranje pripremljenosti na prirodne katastrofe i druge nesreće uzrokovane različitim hazardima, a organizovane su u sklopu projekta RELOC – Resilience-building in Education and Local Communities, phase 2“ (Izgradnja otpornosti na prirodne i druge nepogode u obrazovanju i u lokalnim zajednicama, faza 2).