Izrada procjene rizika, ranjivosti i kapaciteta za nesreće i katastrofe na nivou općine

Dana 09 – 10.06.2019. godine u Travniku je održana uvodna radionica na temu „Izrada procjene rizika, ranjivosti i kapaciteta za nesreće i katastrofe na nivou općine“ na kojoj su učestvovali Općinski odbori za menadžement u slučaju katastrofa općina Travnik i Novi Travnik.

Na ovoj radionici učesnicima iz ove dvije općine su prezentirani alati i metodologija te ostale korisne informacije na osnovu kojih će predstavnici ovih tijela u narednom perdiodu raditi na izradi i ažuriranju općinskih Procjena rizika, kapaciteta i ranjivosti u slučajevima prirodnih i drugih neseća i katastrofa.