Donirane kante za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada za OŠ “Stari Ilijaš” Ilijaš i OŠ “Mirsad Prnjavorac” Vogošća

Danas su OŠ “Mirsad Prnjavorac” Vogošća i OŠ “Stari Ilijaš” iz Ilijaša opremljene setovima kanti za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada. Kante za razvrstavanje i reciklažu su donirane kroz Save the Children projekat „ Škole kao zelene zone – povećanje spremnosti na klimatske promjene u obrazovnom sektoru u Bosni i Hercegovini” i uz saradnju sa kompanijom Ekopak.

Ova donacija će pomoći da se upravo učenici odabranih škola obuče na koji način upravljati ambalažnim otpadom, kako razdvajati otpad i na koji način se pojedini otpad može ponovo koristiti. Izgradnja kapaciteta učenika sarajevskih osnovnih škola da unaprijede upravljanje otpadom provodi se u cilju jačanja njihove ekološke osviještenosti i odgovornosti prema zajednici u kojoj žive.