Održan trening za nastavnike „Integrisanje smanjenja rizika u situacijama prirodnih i drugih nesreća u nastavne i vannastavne aktivnosti za djecu u osnovnim školama“

Uz strogo poštivanje svih propisanih higijensko-epidemioloških mjera, 22. i 23.10.2020. u Travniku je održan trening za nastavnike/ce i učitelje/ce iz osnovnih škola “Travnik“ i „Nova Bila“ iz Travnika te osnovnih škola „Novi Travnik“ i „Safvet-beg Bašagić“ iz Novog Travnika na temu „Integrisanje smanjenja rizika u situacijama prirodnih i drugih nesreća  u nastavne i vannastavne aktivnosti za djecu u osnovnim školama“. Oko šesnaest nastavnika/ca i učitelja/ca iz pomenutih škola su na ovom dvodnevnom treningu imali priliku upoznati se sa metodološkim okvirom i smjernicama za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama te da steknu znanja o tome kako pripremiti i provesti edukaciju sa učenicima i djecom kroz postojeće nastavne i vannastavne aktivnosti iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa sa posebnim fokusom na epidemije/pandemije. Poseban dio koji je obrađen sa učesnicima se odnosio na načine prilagodbe ove tematike kada je u pitanju rad sa djecom sa različitim poteškoćama u razvoju.